Terminologia

Punt de Rosada: (Dewpoint) El punt de rosada és la temperatura a la qual ha de baixar una massa d’aire perquè la humitat relativa arribi al 100%, és a dir, perquè aquesta massa d’aire quedi saturada. Corrents en jet: (Jet stream) són un conjunt de corrents d’aire fixes de gran diàmetre que envolten la Terra en els hemisferis nord i sud i que la recorren a gran velocitat, situats a prop de la tropopausa
Aurora boreal: Meteor elèctric que es manifesta visualment en forma de raigs, arcs, bandes, cortines o corona, que es produeix quan el camp magnètic terrestre capta les partícules provinents de les tempestes magnètiques que tenen lloc al Sol, i que apareix a l’atmosfera lliure, principalment a les latituds de l’hemisferi nord. (Dicc.Meteo.-UPC) Temperatura de sensació: (Windchill) És la temperatura que nota un cos humà (o animal) a causa de la combinació de la temperatura i la velocitat del vent. Ts=13,12+0,6215xT−11,37xV+0,3965xTxV
Ts –>Temperatura de sensació en ºC
T —>Temperatura de l’aire
V—>Velocitat del vent en km/h amb un anemòmetre a 10m d’altura
Oscil.lació de la NAO: La oscil.lació de l’Atlantic Nord (NAO) és un fenomen climàtic en el nord de l’Oceà Atlàntic, de fluctuacions en la diferència de pressió atmosfèrica entre la baixa islandesa i l’alta d’Azores o anticicló de les Azores. Pluja engelant: La pluja engelant és un fenomen meteorològic que passa quan impacta una gota d’aigua líquida (procedent d’una massa d’aire més càlid) en un objecte que es troba a la superfície i que està a una temperatura prou baixa que fa que es congeli.
Efecte föhn: Fenomen que es produeix quan un vent humit remunta una carena muntanyenca, de tal manera que al costat de sobrevent es formen nuvols i a l’altre costat s’enregistra un augment de la temperatura de l’aire i un descens de la humitat relativa. Inversió tèrmica: Fenomen pel qual una capa d’aire registra una temperatura més elevada que la capa inferior, contràriament a allò que ocorre normalment.
Psicròmetre: Higròmetre constituït per dos termòmetres: un de bola seca i un de bola humida. Amb aquest aparell es determina la humitat de l’aire per la diferència entre les indicacions dels dos termòmetres que es consulta a la taula de diferències psicomètriques. Diccionari de les Ciències Ambientals: Enllaç a l’IEC-Diccionari de les Ciències Ambientals El DCA és un diccionari especialitzat que conté aquelles entrades que són pròpies del llenguatge que caracteritza les ciències ambientals i que té com a objectiu oferir un repertori català, normalitzat i actual, dels termes vigents d’una disciplina que està en evolució constant, i que no només afecta la comunitat científica d’experts, sinó també la societat en general, omplint, així, un buit en la lexicografia especialitzada en català, que fins ara només disposava de diccionaris sectorials d’algun àmbit concret.
Vocabulari meteorològic català: Aquest vocabulari està reproduït amb el permís de l’Institut d’Estudis Catalans. Enllaç: Vocabulari meteorològic català. Diccionari de riscos naturals: Enllaç a l’UB-Diccionari de riscos naturals “Aquest diccionari conté termes relacionats amb els riscos naturals i les ciències que els estudien. Com que es tracta d’un camp d’estudi molt interdisciplinari, recull termes de diverses disciplines: meteorologia, geologia, ecologia, física, gestió de riscos, etc. El nombre de termes s’ampliarà ben aviat, ja que aquesta no és una obra tancada.”
Diccionari de meteorologia-UPC Català/Castellà/Francès/Anglès: (Servei de Llengües i Terminologia de la UPC). Document PDF: Diccionari de meteorologia-UPC.

Comments are closed