Vídeos curts de Divulgació Meteorològica

Llista de reproducció de vídeos curts del canal de Youtube de MeteoRibes, recopilats a partir del canal de Predicciones tiempocom de Divulgameteo (José Miguel Viñas). Col·lecció de 75 vídeos, en castellà.

Comments are closed