Vídeos

Aquesta secció s’alimenta bàsicament de:

 • Vídeos propis de MeteoRibes a través de MeteoRibes Films:
  • de caràcter meteorològic.
  • de caràcter documental.
  • cobertura d’esdeveniments culturals, esportius, festius de Ribes de Freser i de la Vall de Ribes.
 • Llistes de reproducció específiques:
  • de divulgació meteorològica.
  • d’àrees geogràfiques locals o generals.
  • “per meditar”
  • de música del temps.
 • De vídeos esporàdics d’alt interès meteorològic.

És una secció oberta i per tant subjecta a noves incorporacions i/o modificacions. La majoria de vídeos estan actualment als canals de Youtube i de Vimeo de MeteoRibes.

Comments are closed