Butlletins

Aquest butlletí meteorològic bimensual va néixer amb la voluntat de continuïtat en el temps. Després de 6 números apareguts, el temps necessari de dedicació per a mantenir la qualitat de cada butlletí superava amb escreix les nostres possibilitats. Ara que tenim nova web, no descartem emprendre de nou la tasca sota un format més semblant al d’un full informatiu més modest. Cada botó us porta al butlletí corresponent en pdf.
 
2010/1 Gener i Febrer 2010. Publicat el 7.3.2010
2010/2 Març i Abril 2010. Publicat el 12.5.2010
2010/3 Maig i Juny 2010. Publicat el 14.7.2010
2010/4 Juliol i Agost 2010. Publicat el 16.9.2010

2011/1 Abril i Maig 2011. Publicat el 20.6.2011
2011/2 Juny, Juliol i Agost 2011. Publicat el 27.9.2011

Comments are closed